Particulieren

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van particuliere belastingaangiftes.  Wij hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op dit gebied.  Onze werkwijze is dat wij u bij voorkeur thuis bezoeken, omdat u dan de benodigde gegevens bij de hand heeft. Vervolgens verzorgen wij dan uw aangifte bij ons op kantoor.
Naderhand ontvangt u van ons een rapport met de resultaten van zowel de  inkomstenbelasting als de voor u van toepassing  zijnde toeslagen.

Mocht u voor toeslagen in aanmerking komen, maar deze nog niet ontvangen, dan vragen wij  deze voor u aan.

Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij helpen graag bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de kosten van het verzorgen van een belastingaangifte verwijzen wij u naar de tarieven pagina

Naast het verzorgen van uw belastingaangifte kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het aanvragen van bijvoorbeeld een voorlopige teruggave en het behandelen van verzoekschriften of bezwaarschriften of ondersteunen bij het invullen van diverse formulieren of het geven van advies.

MIDDELING

Daarnaast richten wij ons  vooral op het maken van middelingsberekeningen.
Een middelingsberekening kan van toepassing zijn doordat u bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een huis gekocht heeft of u bent gaan werken in plaats van een vakantiebaan of u heeft een hoge aftrek had van buitengewone lasten of een gouden handdruk ontvangen.
Dit zijn allemaal redenen waarom uw inkomen in een jaar hoger of lager kan zijn dan in een ander jaar.
Door de  inkomens te middelen bestaat misschien de mogelijkheid om belasting terug te krijgen.

Wij maken voor u een GRATIS berekening.  Het enige wat wij daarvoor nodig zijn is de definitieve aanslagen inkomstenbelasting van minimaal 3 opvolgende jaren, maar het liefst zouden wij  de aanslagen van de laatste 6 jaren ontvangen, om zodoende te berekenen welke jaren het meeste voordeel opleveren.
Komt u niet voor een teruggave in aanmerking dan betaald ons ook NIETS.

Mocht blijken dat u voor een teruggave in aanmerking komt dan zullen wij een verzoek bij de belastingdienst voor u indienen.