Bedrijven

Voor bedrijven verrrichten wij ook verschillende diensten zoals:

Het voeren van de administratie
Voor veel kleine zelfstandigen is het voeren van de administratie een bezigheid die vaak niet op de eerste plaats komt.  De hoofdzaak voor ondernemers is toch wel de klant tevreden stellen, en er voor zorgen dat  de onderneming blijft doordraaien. De administratie is daardoor vaak het laatste onderdeel waar de ondernemer tijd voor vrij maakt. Of in sommige gevallen heeft men hier helemaal geen tijd voor. Voor die ondernemers kunnen wij de administratie gaan voeren.  In overleg kan er bepaald worden wie wat voor deel van de administratie voor zijn rekening gaat nemen, wij kunnen dit geheel verzorgen, maar wij kunnen ons bijvoorbeeld ook beperken tot een controle en lichte ondersteuning.

– Het samenstellen van de jaarrekening
Aan de hand van de boekhouding en overige gegevens stellen wij de jaarrrekening samen volgens de richtlijnen die hiervoor gelden. Van de jaarrekening en de toelichting wordt een rapport gemaakt. Dit rapport dient dan tevens als basis voor de belastingaangifte.

– Het verzorgen van fiscale zaken
Wij kunnen voor u de fiscale zaken verzorgen de belangrijkste daarvan zijn de aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting. Eventueel aanvragen van een betalingsregeling, aanvragen/wijzigen voorlopige aanslagen, eventueel indienen bezwaarschriften.

– Het begeleiden van een startende ondernemer
Goede begeleiding is onmisbaar voor startende ondernemers. Uiteraard dienen de boekhouding en de belastingzaken van alle ondernemers goed geregeld te zijn, maar juist bij de startende ondernemers is een goede begeleiding van extra groot belang.  Wij kunnen startende ondernemers ondersteunen bij het opstellen van een prognose voor een eventueel krediet,  het  inrichten van de administratie,  de wijze van factureren, de vaststelling van tarieven richting opdrachtgevers, fiscale zaken zoals o.a het aanvragen van een VAR Verklaring.

– Advieswerkzaamheden
Een ondernemer komt altijd zaken tegen waar hij niet genoeg van afweet. Zaken op allerlei gebied, zoals financien, arbowetgeving, sociale en ficale vraagstukken etc. Voor al deze zaken proberen wij als aanspreekpunt van de ondernemer te fungeren. Natuurlijk zullen ook wij niet op alle vragen direct een antwoord klaar hebben.  Wij kunnen dan eventueel een beroep doen op specialisten, dit gaat dan natuurlijk in overleg met u.